Wednesday, January 23, 2019

Jalan Mencintai Allah Swt

Asallamuallaikum.wr.wb
Shabat masih di jalan pertama , di bab buku Imam Al Ghazali tentang 14 Jalan mencintai Allah Swt. Terdapat nasihat untuk mengamalkan ilmu kita, dijelaskan seberat berat siksa pada hari kiamat nanti adalah orang pandai yang tidak bisa memberi manfaat dengan ilmunya. Terdapat cuplikan nasihat pula, bahwasanya meski selama seratus tahun kamu duduk membaca beribu ribu judul buku, namun bila kandungan ilmu yang ada didalamnya tidak kamu amalkan, tentu itu tidak akan mengantarkan dirimu kebahagiaan dan rahmat illahi. Allah Swt berfirman:
“Dan seorang manusia tidak tidak memperoleh selain yang telah diusahakannya.” (Al -Najm 53)
Mari sahabat kita amalkan ilmu yang kita dapat untuk kemaslahatan dan kebaikan.
Sumber: Buku 14 jalan mencintai Allah karya Imam Al – Ghazali.

Scroll To Top
shared on azmobi.net