Wednesday, January 23, 2019

Resensi Buku : Etika Keserjanaan Muslim

Oleh : Arif Setya Basuki (Pw 2014)

The Technique and Approach of Muslim Scholarship, adalah judul asli dari buku karangan Franz Rosenthal ini. Etika Keserjanaan Muslim telah menjadi sumbangsih penting dalam ihwal pengkajian etos ilmiah Muslim mulai dari abad ke-9 hingga ke-16. Masa-masa emas yang telah tunjukkan lintasan nama-nama besar seperti Al-Farabi, Fakhr Al-Din Razi, Ibn Sina, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan nama-nama lain, beserta karya-karya mereka yang mengagumkan.

Melalui buku inilah Rosenthal singkap apa yang dalam istilah modern sebut dengan metode penulisan karya ilmiah. Berbagai sikap ulama Muslim dalam penghormatan terhadap manuskrip, pengutipan, penggunaan catatan kaki, sampai ke penyebutan sumber rujukan dihidangkan ulang secara apik olehnya.

Hal menarik lain dari buku ini, Rosenthal tak hanya singgung aturan-aturan semisal catatan kaki layaknya buku pedoman karya ilmiah biasa.  Ia tunjukkan bagaimana tempatkan etika dan konsep pertanggungjawaban –amanah- dalam dunia kesarjanaan Muslim yang sebenarnya.

Guna tambah pemahaman terhadap etos Ilmiah yang sudah dimulai ulama-ulama kita, buku ini dapat jadi awal rujukan. Sungguh sayang memang, topik ini belum dapat perhatian layak dari saudara seiman. Justru tokoh seberang yang kembali tunjukkan, sejauh mana minim semangat keilmuan kita dalam usaha-usaha peradaban.

Scroll To Top
shared on azmobi.net